Huisbezoeken

Huisbezoeken dienen steeds aangevraagd te worden telefonisch op het nummer 051 580401.

Voor de vlotte manier van werken is het ook ten zeerste wenselijk en noodzakelijk dat de huisbezoeken aangevraagd worden voor 10.30 u.

Indien u zich naar de praktijk kan verplaatsen gelieve dan ook op raadpleging te komen.

In de praktijk zijn al uw medische gegevens vlot consulteerbaar en is al het nodige materiaal voor de behandeling ter beschikking, wat gemakkelijker en efficienter werkt.

Husibezoeken wil ik zoveel mogelijk voorbehouden voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen en/of als de aard van het probleem een huisbezoek noodzakelijk maakt.

Voor onderzoeken ivm levensverzekeringen, voor papieren ter voorbereiding van een operatie en voor kleine ingrepen gelieve dit uitdrukkelijk te vermelden en liefst telefonisch af te spreken om dit te kunnen plannen op consultatie.