Voorschriften attesten en GMD

VOORSCHRIFTEN & ATTESTEN

Tijdens je consultatie geven we voldoende voorschriften mee tot het volgende bezoek. Een telefonische vraag om voorschriften wordt zo overbodig. Voor het invullen van formulieren en attesten is informatie en tijd nodig. Daarom moet je ook hiervoor op raadpleging komen. Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. Attesten met terugwerkende kracht zijn verboden en dus onmogelijk.

GMD

Voor de goede werking van de praktijk is het wenselijk dat u een GMD afsluit biij u huisarts.

GMD staat voor globaal medisch dossier wat wil zeggen dat alle belangrijke gegevens in uw medisch dossier gecentraliseerd worden bij uw huisarts.

Het GMD is gratis en wenselijk voor iedereen gezien dit volledig door het ziekenfonds wordt terugbetaald en ook rechtstreeks met het zieknfonds wordt geregeld.

Door dit totaalbeeld van uw medische gegevens laat dit een betere beleiding en een juistere verwijzing naar andere disciplines toe.

Met het GMD geniet u bovendien van een vermindering op het remgeld.

Gezien de toenemende digitalisering vanuit de overheid is het uitermate belangrijk dat u in het bezit bent van uw paspoort en voor kinderen van de isi+ kaart. (Sis kaarten zijn niet meer bruikbaar)